Mutiara Hati

 • Rasulullah SAW bersabda : "Angin adalah dari kebaikan Allah yang membawa rahmat dan azab, maka janganlah kamu mencaci-makinya. Mohonlah kepada Allah limpahan kebaikannya dan berlindunglah kepada Allah dari keburukannya."(HR. Bukhari)
 • Rasulullah bersabda :"Sesungguhnya seseorang diangkat derajatnya disurga. Kemudian dia berkata: Kenapa ini terjadi padaku? Maka dikatakan: berkat istighfar anakmu untukmu."(HR. Ahmad, Ibnu Majah)
 • Barangsiapa mengajak kepada petunjuk maka ia mendapat pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun, dan barangsiapa mengajak kepada kesesatan, maka ia mendapat dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun.(HR. Muslim)
 • Rasulullah bersabda :"Perbanyaklah bershalawat kepadaku pada hari Jum'at dan pada malam Jum'at. Barangsiapa bershalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bershalawat kepadanya sepuluh kali."(HR. al-Baihaqi 5994, dari shahabat Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu)
 • Rasulullah SAW bersabda : "Bersedekahlah supaya engkau diselamatkan dari api neraka walaupun hanya sebagian dari sebuah kurma."HR. Bukhari
 • Rasulullah SAW bersabda : "Paling dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya adalah saat dia bersujud. Maka perbanyaklah berdoa kala bersujud."(HR. Muslim)
 • Rasulullah SAW bersabda : "Sesungguhnya persoalan-persoalan itu ada tiga macam, yaitu persoalan yang jelas bagimu kebenarannya maka ikutilah, persoalan yang jelas bagimu sesatnya maka jauhilah, dan persoalan yang terdapat perselisihan di dalamnya maka serahkanlah (kembalikan penentuan hukumnya) kepada yang alim (ilmuwan)." HR. Ath-Thabrani
 • Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa ingin agar do'anya terkabul dan kesulitan-kesulitannya teratasi hendaklah dia menolong orang yang dalam kesempitan."HR. Ahmad
 • Rasulullah SAW bersabda : "Janganlah kamu menjadi orang yang 'ikut-ikutan' dengan mengatakan 'Kalau orang lain berbuat kebaikan, kami pun akan berbuat baik dan kalau mereka berbuat zalim kami pun akan berbuat zalim'. Tetapi teguhkanlah dirimu dengan berprinsip, 'Kalau orang lain berbuat kebaikan kami berbuat kebaikan pula dan kalau orang lain berbuat kejahatan kami tidak akan melakukannya'."HR. Tirmidzi
 • Rasulullah SAW bersabda: Barangsiapa takut kepada Allah, maka Allah menjadikan segala sesuatu takut kepadanya. Barangsiapa tidak takut kepada Allah, maka Allah menjadikannya takut kepada segala sesuatu.HR. Al-Baihaqi
Berita Terkini
Polling Bulan Ini

Bagaimana tentang Aplikasi Online yang ada di STAIN Pamekasan

Sangat Bagus
Cukup Bagus
Cukup
Kurang

Lihat Hasil Polling
e-Journal
 • Jurnal Karsa
  Jurnal ini memuat tulisan hasil penelitian, kajian aplikasi teori, gagasan konsptual, dan resensi buku tentang masalah-masalah sosial dan budaya keislaman
 • Jurnal Al-Ihkam
  Jurnal ini berisi tulisan ilmiah tentang pemikiran hukum islam dan pranata sosial dalam bentuk gagasan konseptual, kajian kepustakaan, tulisan praktis, dan hasil penelitian
 • Jurnal Nuansa
  Jurnal Nuansa merupakan jurnal penelitian ilmu sosial dan keagamaan islam yang terbit dua kali setahun
 • Jurnal Tadris
  Jurnal ini Berisi tulisan hasil kajian filosofis, empiris, dan operasional tentang pendidikan Islam
 • Jurnal Okara
  Jurnal ini memfokuskan diri pada kajian-kajian kebahasaan, baik bahasa sebagai sebuah ilmu ataupun bahasa sebagai sebuah pembelajaran, serta kajian sastra yang turut menjadi objek analisis
 • Jurnal Iqtishadia
  Merupakan jurnal yang berisi tulisan ilmiah tentang pemikiran Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah dalam bentuk gagasan konseptual, kajian kepustakaan, tulisan praktis, dan hasil penelitian
 • Jurnal Islamuna
  merupakan jurnal studi islam yang terbit dua kali setahun, bulan juni dan desember. Berisi tulisan hasil kajian filosofis, empiris dan operasional tentang studi islam
 • Hubungi IT Support
 • Untuk info lebih lanjut, silahkan hubungi TekInfoPanDa :

  Gedung Multi Center Lantai 1, Kantor Unit TIPD (Teknologi Informasi dan Pangkalan Data